ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Τομή: ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ Ε.Χ.Ο.Ν., Γενάρης 1981…

Έχει γραφτεί από ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Πέμπτη, 29 Μάρτιος 2012

Ένα κείμενο, πραγματικά προφητικό για τις αναλύσεις, εκτιμήσεις και προβλέψεις του, αποτελεί η Προκήρυξη του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας της Χ.Δ., της Ελληνικής Χριστιανοσοσιαλιστικής Οργάνωσης Νέων (Ε.Χ.Ο.Ν.) που γράφτηκε και δημοσιεύτηκε πριν 30(!) χρόνια με αφορμή την ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ο.Κ.

“… καταγγέλλουμε ὅτι πίσω ἀπ’ αὐτή μεθοδεύεται μιά νέα κατοχή, πιό ὕπουλη καί πιό ἐπικίνδυνη ἀπό τήν τουρκική καί τή ναζιστική….”

Λαέ τῆς ῾Ελλάδας,
Μία ἑβδομάδα μετά τή γέννηση τοῦ Σωτήρα τοῦ κόσμου πού γιορτάσαμε τόν ἐρχομό τού καινούργιου χρόνου, ἡ χώρα μας, μπαίνοντας στή στρούγκα τῆς Ε.Ο.Κ., ὁδηγεῖται στό χάσιμο καί τυπικά τῆς ἀνεξαρτησίας καί τῆς ἐθνικῆς της κυριαρχίας.
῾Η ξενόδουλη ἄρχουσα τάξη πανηγυρίζει ἀπό καιρό καί διαλαλάει τήν εὐημερία πού περιμένει τό λαό μας μέ τήν ἔνταξη, εὐημερία πού μεταφράζεται σέ ἔξαρση τοῦ καταναλωτισμοῦ. Θἄχουμε περισσότερα πλυντήρια, αὐτοκίνητα, στερεοφωνικά, περισσότερες «ἀνέσεις». Στήν οὐσία, θἄχουμε αὔξηση τοῦ ἄγχους καί τῆς ἐξάρτησης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή μηχανή. Ταυτόχρονα, ἡ ντόπια ᾿Ολιγαρχία θά συνεργάζεται μέ τούς εὐρωκαρχαρίες ἰμπεριαλιστές, γιά νά συντονίζουν τήν ἐκμετάλλευση τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης καί κύρια τοῦ Τρίτου Κόσμου. ᾿Απ’ αὐτή τήν ἄποψη, ἔχει δίκιο ἡ ἄρχουσα τάξη νά πανηγυρίζει γιά τήν ἔνταξη. ᾿Από δοῦλος τῶν ἰμπεριαλιστικῶν δυνάμεων μετατρέπεται σέ φτωχό συγγενή τους.

῞Ομως, λαέ τῆς ῾Ελλάδας, αὐτή ἀκριβῶς ἡ ἐπιθυμία τῆς ἄρχουσας τάξης νά «γίνουμε Εὐρώπη», γίνεται μιά ἀκόμα πηγή τῆς δυστυχίας σου, τῆς νόθευσης καί τῆς προδοσίας τῶν ἀγώνων σου γιά ἐθνική ἀνεξαρτησία καί κοινωνική προκοπή.
᾿Από τά πανάρχαια χρόνια, ἡ κοινωνική ὀργάνωση τῶν ῾Ελλήνων εἶχε ἐπίκεντρο τήν πόλη-κράτος, καί ἦταν ἄμεση δημοκρατία. Τήν παράδοση αὐτή ζωντανεύουν οἱ κοινότητες τοῦ Βυζαντίου καί τῆς Τουρκοκρατίας, πού ἐπίκεντρο τῆς κοινωνικῆς τους ζωῆς εἶχαν τήν ᾿Ορθόδοξη ᾿Ενορία. Αὐτῶν τῶν κοινοτήτων ὁ δυναμισμός ἔθρεψε κατά κύριο λόγο τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821.

῾Η «ἀπελευθέρωση» σήμανε τήν ἐπιβολή τῆς εὐρωπαϊκῆς κρατικῆς ὀργάνωσης, πού πραγματοποίησε ἡ Βαυαροκρατία. ῾Ο συγκεντρωτικός μηχανισμός ἔπνιξε τή δραστηριότητα καί τό δυναμισμό τῆς κοινότητας, καί ἔκανε τήν ᾿Εκκλησία κρατικό μηχανισμό στά πρότυπα τῆς Γερμανίας. ῞Ομως, το σύστημα δέν μπόρεσε νά λειτουργήσει, γιατί τά βιώματα τοῦ λαοῦ ἦταν διαφορετικά (ἄμεση δημοκρατία).
Κι ὅμως, ἡ πολιτική ἡγεσία τοῦ τόπου, ἀπό τή Δεξιά μέχρι τήν ᾿Αριστερά, ἔχει μείνει προσκολλημένη σέ «ὁράματα» καί πρότυπα δυτικῆς ἔμπνευσης. Γι’ αὐτό τό λόγο δέν ἔχει καταφέρει ν’ανταποκριθεῖ στούς ἀγῶνες καί τίς προσδοκίες τοῦ λαοῦ, σ᾿ ὅλη τήν περίοδο τῆς ἐλεύθερης πολιτικῆς ζωῆς τῆς ῾Ελλάδας.

῾Η ἔνταξη στήν Ε.Ο.Κ. δέν εἶναι τίποτ’ ἄλλο ἀπό ἐπιβεβαίωση τῆς παραπάνω πορείας. ῞Ομως, τό στάδιο αὐτό εἶναι τό πιό ἐπικίνδυνο, γιατί προϋποθέτει ὁλοκληρωτική ἀφομοίωση τοῦ λαοῦ σ’ ἕνα σύστημα πού μεταβάλλει τόν ἄνθρωπο σέ ἄβουλο γρανάζι τοῦ κοινωνικοῦ μηχανισμοῦ, ἕνα σύστημα πού θέλει τόν ἄνθρωπο ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, καί νά ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ, ὅσο γίνεται περισσότερο, ὄχι ὅμως νά ΖΕΙ. Στήν ὁλοκλήρωση τῆς φυλάκισης τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου στό κύκλωμα παραγωγή – κατανάλωση ἀποσκοποῦν καί οἱ γνωστοί ἀντιδραστικοί νόμοι πού ψηφίζει ἡ Ν.Δ., ὅπως ὁ 815 γιά τά Πανεπιστήμια. Κι ἄλλοι νόμοι ἑτοιμάζονται μέ τήν ἔνταξη στήν Ε.Ο.Κ., πού θά ἐπιβάλουν τή θέληση τῶν Βρυξελλῶν στό λαό μας.

0 Σχόλια
Διαβάστε περισσότερα...

Νέες εκδόσεις πολιτικής Θεολογίας…!

Έχει γραφτεί από http://philalethe00.wordpress.com
Πέμπτη, 29 Οκτώβριος 2009

Τρεις οι νέες εκδόσεις που μας εντυπωσίασαν και που μελετήσαμε εν όλω ή εν (μείζονι) μέρει.

Α) Ο σοσιαλισμός μέσα από τα αγιωτικά κείμενα της Αγίας Γραφής και της πατερικής σοφίας

Βιογραφικό σημείωμα ευρίσκουμε εδώ, μαζύ με τις πολλές και ετερόκλητες “τιμητικές διακρίσεις” του συγγραφέως αδ.  Ν. Νικολάου. Ο ίδιος έχει υπάρξη συγγραφέας και άλλων ιδιαζούσης αξίας & θεματολογίας έργων, όπως κάποιου για τα λησμονημένα “ράσα του αντιστασιακού αγώνα του λαού μας”, όπου αναφέρεται στην Εθνική Αντίσταση και, ιδιαίτερα, στους συνεργαζόμενους με το ΕΑΜ ποιμένες, μοναχούς, μοναχές, ποιμενάρχες κτλ., ιδιαίτερα δε στην Εύβοια.

Όσον αφορά το ίδιο το έργο, ο συγγραφέας καταθέτει μία πληθώρα στοιχείων με ένα λόγο καταφανώς “καλλιεπή”, αλλά και ορθοεπή, αν και οπωσδήποτε όχι τυπικά δομημένου ή με την οικονομία λόγου τύπου Ludwig Wittgenstein.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, πιο καταλεπτώς, ο συγγραφέας παραθέτει ένα θαυμάσιο αποθησαύρισμα λόγων των Πατέρων, αλλά και σημαινόντων Χριστιανών Θεολόγων,  και προσωπικοτήτων, όπως

α) ο “πρύτανις των θεολόγων”, Έλληνας, όντως δε και ιδιαιτέρως νεοπλατωνίζων Ωριγένης

β) ο Ευστάθιος Σεβαστείας, που παραινεί κατά το Σ. Ιερών κανόνων Ράλλη-Ποτλή μαζί με”αντάρτικη ομάδα”(κατά τον συγγραφέα) τους δούλους “καταλιμπάνειν τους δεσπότας” και να μην τους υπακούουν.

γ) ο φιλοπλατωνικός Κλήμης Αλεξανδρείας

δ) ο Πατέρας Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος/Ναζιανζηνός που μιλεί για την δουλεία ως μία εξοργιστική παρά φύση κατάσταση όπου οι άνθρωποι βάζουν πάνω από τον Θεό την εξουσία τους, ενώ η “δουλεία” είναι μόνο των αλόγων.

ε) ο Χρυσόστομος

ς) ο Μέγας Βασίλειος

και πολλοί άλλοι.

Ο Ν.Β. μιλά για τον εξελικτικό σοσιαλισμό και τους εξελικτικούς σοσιαλιστές ως το σωστό είδος εν αντιθέσει με τους δογματικούς μαρξιστές, που υπολείπονται σαφώς. Αναφέρεται, ακόμη, και στο σφυροδρέπανο σε μία εντυπωσιακή αναφορά, πως η προέλευσή του είναι παλαιοδιαθηκική(!).

0 Σχόλια
Διαβάστε περισσότερα...

Πέρα από το σοσιαλισμό και τον καπιταλισμό

Έχει γραφτεί από philalethe00.wordpress.com
Δευτέρα, 26 Οκτώβριος 2009

Απόσπασμα Αρθρου Του αδ. Ζείδωρου

Στην προεκλογική περίοδο που προηγήθηκε δεν υπήρξαν σοβαρές αμφισβητήσεις για τη συμμόρφωσή μας με τις οικονομικές επιταγές των υπερκρατικών κέντρων εξουσίας. Τα περισσότερα πολιτικά κόμματα φάνηκαν να διαφωνούν περισσότερο για το αν η οικονομική μας πολιτική θα εξαρτάται από τη μία ή την άλλη δύναμη, παρά για το αν θα πάψει να αποτελεί το παράσιτο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Στηλιτεύοντας αυτή την κατάσταση ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε ομιλία του προ ημερών σημείωσε: «Γίνεται λόγος για έναν πλανητικό καπιταλισμό, ο οποίος επιβάλλει τους ατέγκτους νόμους της αγοράς σε όλη την υφήλιο, για μία «τρομοκρατία της αγοράς».
0 Σχόλια
Διαβάστε περισσότερα...

Ντομ Χέλντερ Καμάρα:μία δυτική αρχιεπισκοπική(!) φωνή για αυτούς που δεν έχουν φωνή…

Έχει γραφτεί από http://philalethe00.wordpress.com
Δευτέρα, 13 Ιούλιος 2009

Λαμβάνοντας αφορμή από τη θαυμάσια ανάρτησι στο ιστολόγιο του αδ. π. Λίβυου, μεταφέρω ένα καταπληκτικό απόσπασμα από το βιβλίο του μεγάλου Χριστιανού και Χριστιανοσοσιαλιστή “Ο φαύλος κύκλος της βίας”. Λαμβάνεται από τις παληότερες εκείνες εκδόσεις του οπωσδήποτε ηρωικού και αγωνιστικού πολιτικού κινήματος της Χριστιανικής Δημοκρατίας “Μήνυμα”, σε έκδοσι που έγινε επί “Χουντικής” Επταετίας……

Κανείς δεν γεννηθηκε για νά’ναι σκλάβος. Κανείς δεν επιδιώκει να υποφέρει αδικίες, εξευτελισμούς και πικρίες. Ένα ανθρώπινο πλάσμα καταδικασμένο σε μιά βάρβαρη κατάσταση θυμίζει ζώο -βόδι ή γαϊδουράκι- που πνίγεται στη λάσπη.
0 Σχόλια
Διαβάστε περισσότερα...

Διάλειμμα για τα περί τρεχούσης ανάγνωσης-Μπερντιάγεφ:”Για την κοινωνική ανισότητα”

Έχει γραφτεί από philalethe00.wordpress.com
Δευτέρα, 13 Ιούλιος 2009

Αυτές τις μέρες ιδιαίτερα διάβαζα το “Για την κοινωνική ανισότητα” του Νικολάι Μπερντιάγεφ.

Εικόνα

  • Για την ακρίβεια “Φιλοσοφία της ανισότητας ή επιστολές για την κοινωνική φιλοσοφία σε ανθρώπους που δεν με αγαπούν”. Γράφτηκε το 1918, εκδόθηκε το 1923 μετά την εξορία του από την καθηγητική έδρα Φιλοσοφίας περί το ‘21, που έκτησε το 1920 στην Μόσχα, και από τη χώρα το ‘22 με άλλους λόγιους, ελευθεριακούς και πνευματικούς, παρά την εκτίμησιν στο πρόσωπο από στελέχη του ΚΚΣΕ.
  • Είναι βασικά μία συντριπτική και σε κάποια σημεία πολύ οργισμένη κριτική της bourgeois ιδεολογίας και φιλοσοφίας και των πεπραγμένων των εξουσιαστών της Ρωσσίας που γράφτηκε ένα ακριβώς χρόνο μετά την “επανάσταση του ‘17″.
  • Ο συγγραφέας καταγγέλλει ως μετριότητες, ψευτοπροοδευτικούς και ψευτοανθρωπιστές και στην πράξη τρομερά σκληρούς μηδενιστές, σκοταδιστές και αναχρονιστές της “θρησκείας της (ισοπεδωτικής & παντοειδούς) ισοτητας” τους νέους εξουσιαστές του καθεστώτος της Ρωσσίας μετά το ‘17.
0 Σχόλια
Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 22:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 09:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1609
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2670932
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.