Αρχική arrow ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ arrow 1028 arrow ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘60

ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘60

Έχει γραφτεί από Μανόλης Δρεττάκης
Κυριακή, 24 Μάρτιος 2019

Η μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του πληθυσμού μιας χώρας εξαρτάται από τη φυσική μεταβολή του (γεννήσεις μείον θάνατοι) και από τα μεταναστευτικά ρεύματα (εισροή μείον εκροή πληθυσμού). Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τι συνέβη στον πληθυσμό της Χώρας μας τα 56 χρόνια της περιόδου 1961-2016. Τα σχετικά στοιχεία είναι από τη βάση δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. (της Eurostat).
Ι. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Στην 2η στήλη του Πίνακα 1 δίνεται ο πληθυσμός της Χώρας την 31 Δεκεμβρίου των ετών 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 και 2016 και στην τελευταία η συνολική μεταβολή (αύξηση ή μείωση) τις δεκαετίες 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010 και την εξαετία 2011-2016.
Από την τελευταία στήλη του Πίνακα 1 φαίνεται ότι μέχρι το 2010 ο πληθυσμός της Χώρας αυξανόταν συνεχώς από τη μια δεκαετία στην άλλη, αλλά με διαφορετικούς ρυθμούς, με μεγαλύτερο εκείνο της δεκαετίας 1971-1980. Την εξαετία, όμως, 2011-2016 αντί για αύξηση σημειώθηκε μείωση.

ΙΙ. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ
Όπως προαναφέραμε, οι μεταβολές που δείχνει η τελευταία στήλη του Πίνακα 1 οφείλονται στη φυσική μεταβολή του πληθυσμού και τα μεταναστευτικά ρεύματα. Πρώτα εξετάζουμε τη φυσική μεταβολή του πληθυσμού.
Στις τρεις πρώτες στήλες του Πίνακα 2 δίνονται τα στοιχεία για το σύνολο των γεννήσεων (1η στήλη), των θανάτων (2η στήλη) και της διαφορά τους (της φυσικής μεταβολής του πληθυσμού (3η στήλη) για τις ίδιες περιόδους του Πίνακα 1. Τα στοιχεία, όμως, του πρώτου μέρους του Πίνακα αυτού δεν είναι συγκρίσιμα, διότι εκείνα των δεκαετιών είναι το σύνολο 10 ετών, ενώ της εξαετίας 2011-2016 μόνο 6 ετών. Προκειμένου να φανεί η διαφορά ανάμεσα στα έτη των περιόδων αυτών, στις τρεις τελευταίες στήλες του Πίνακα δίνεται ο μέσος όρος το χρόνο της καθεμιάς περιόδου.
Από τις τρεις τελευταίες στήλες του Πίνακα 1 φαίνεται ότι:
- Οι γεννήσεις κατά μέσο όρο το χρόνο μειώνονταν από τη μια δεκαετία στην άλλη (με ταχύτερους ρυθμούς την τρίτη σε σχέση με τη δεύτερη και την τέταρτη σε σχέση με την τρίτη δεκαετία) μέχρι τη δεκαετία 1991-2000. Τη δεκαετία 2001-2010 οι γεννήσεις αυξήθηκαν εξαιτίας των γεννήσεων από αλλοδαπές. Την εξαετία, όμως, 2011-2016 μειώθηκαν και πάλι, και μάλιστα με υψηλό ρυθμό. Οι γεννήσεις την εξαετία 2011-2016 κατά μέσο όρο χρόνο ήταν κατά 37% λιγότερες απ’ ό, τι τη δεκαετία 1961-1970.
- Οι θάνατοι κατά μέσο όρο το χρόνο αυξάνονταν συνεχώς λόγω γήρανσης του πληθυσμού (με ταχύτερους ρυθμούς τη δεύτερη σε σχέση με την πρώτη και την τρίτη σε σχέση με τη δεύτερη δεκαετία). Κατά μέσο όρο το χρόνο την εξαετία 2011-2016 ήταν κατά 67% περισσότεροι απ’ ό, τι τη δεκαετία του 1961-1970.
- Εξαιτίας των παραπάνω μεταβολών των γεννήσεων και των θανάτων σημειώθηκε μεγάλη μείωση της φυσικής αύξησης του πληθυσμού τη δεκαετία του ’70 σε σχέση με εκείνη του ’60 και ακόμα μεγαλύτερη τη δεκαετία του ’80 σε σχέση με τη δεκαετία του ’70 (υπερδιπλάσια της προηγουμένης). Τη δεκαετία 1991-2000 η φυσική αύξηση του πληθυσμού συρρικνώθηκε σε 2.054. Μετά από μια πολύ μικρή ανάκαμψη τη δεκαετία 2001-2010, την εξαετία 2011-2016, αντί για φυσική αύξηση, σημειώθηκε μεγάλη φυσική μείωση του πληθυσμού.

ΙΙΙ. ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΆ ΡΕΥΜΑΤΑ
Αν συγκρίνουμε τη συνολική μεταβολή του πληθυσμού στον Πίνακα 1 με τη φυσική μεταβολή του στον Πίνακα 2 παρατηρούμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Για να φανούν καλύτερα οι διαφορές αυτές, στην 1η στήλη του Πίνακα 3 μεταφέρουμε τη συνολική μεταβολή του πληθυσμού από την τελευταία στήλη του Πίνακα 1 και στη 2η στήλη του τη φυσική μεταβολή του πληθυσμού από την 3η στήλη του Πίνακα
2. Στην 3η στήλη του Πίνακα 3 δίνεται διαφορά της δεύτερης στήλης από την 1η στήλη. Η διαφορά αυτή είναι τα μεταναστευτικά ρεύματα.
Από τον Πίνακα 3 φαίνεται ότι η συνολική μεταβολή του πληθυσμού οφείλεται:
- Τη δεκαετία 1961-1970 αποκλειστικά στη φυσική αύξησή του δεδομένου ότι τη δεκαετία αυτή, λόγω της υψηλής ανεργίας και της οικονομικής κατάστασης, σημειώθηκε μαζική μετανάστευση σχεδόν 400.000 εργατών και ολόκληρων οικογενειών στη Δυτική Ευρώπη και κυρίως στην, τότε, Δυτική Γερμανία.
- Τις δεκαετίες 1971-1980 και 1981-1990 τόσο στη φυσική αύξηση του πληθυσμού όσο και, λιγότερο, στην παλιννόστηση μεταναστών-εργατών από τη Δυτική Γερμανία και μεταναστών από άλλες χώρες.
- Τη δεκαετία 1991-2000 στη μαζική εισροή μεταναστών κυρίως από την Αλβανία και από άλλες χώρες και τη δεκαετία 2001-2010 από άλλες χώρες δεδομένου ότι η συμβολή της φυσικής αύξησης ήταν πολύ μικρή. Την εξαετία 2011-2016 αντί για αύξηση σημειώθηκε, όπως αναφέραμε και στο πρώτο τμήμα του άρθρου του, συνολική μείωση του πληθυσμού, η οποία οφείλεται τόσο στη φυσική μείωσή του όσο και στην μετανάστευση τόσο προσοντούχων Ελλήνων όσο και αλλοδαπών, που είχαν εγκατασταθεί μονίμως στη Χώρα μας.
Η βασική αιτία της πληθυσμιακής αυτής «αιμορραγίας» (δηλαδή της φυσικής μείωσης του πληθυσμού εξαιτίας της μείωσης των γεννήσεων και της αύξησης των θανάτων, και της νέας μετανάστευσης) ήταν οι συνέπειες των μέτρων των τριών Μνημονίων, που υπέγραψαν και εφάρμοσαν οι συγκυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (κλείσιμο εκατοντάδων επιχειρήσεων, εκτίναξη της ανεργίας στα ύψη και η μεγάλη μείωση μισθών και συντάξεων). Συγκρίνοντας τις εξελίξεις στον πληθυσμό της Χώρας τα τελευταία 56 χρόνια διαπιστώνουμε ότι αυτό το οποίο συνέβη την εξαετία 2011-2016 ήταν χειρότερο από εκείνο της δεκαετίας 1961-1970, δεδομένου ότι ενώ τη δεκαετία αυτή είχε σημειωθεί μεγάλη φυσική αύξηση του πληθυσμού, διπλάσια της μετανάστευσης και ο πληθυσμός της Χώρας είχε αυξηθεί, την εξαετία 2011-2016 σημειώθηκε τόσο φυσική μείωση του πληθυσμού όσο και μαζική μετανάστευση από τη Χώρα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί, για πρώτη φορά μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμος, μείωση του πληθυσμού της Χώρας. Η προοπτική για το μέλλον, δυστυχώς, είναι δυσμενής, δεδομένου ότι φυσική αύξηση του πληθυσμού και μαζική παλιννόστηση δεν προβλέπεται να σημειωθούν τα αμέσως επόμενα χρόνια εκτός εάν:
(α) Αλλάξει ριζικά η εφαρμοζόμενη, κατ’ εντολή των Δανειστών, οικονομική πολιτική, ώστε να αρχίσει να αναπτύσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς η οικονομία της Χώρας, να μειωθούν οι φόροι, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ώστε να μειωθεί η ανεργία και να αυξηθεί το εισόδημα των νοικοκυριών, και
(β) Παύσει η εγκληματική αδιαφορία όλων των Κυβερνήσεων από το 1974 μέχρι και σήμερα για το Δημογραφικό, και ληφθούν άμεσα δραστικά και μόνιμα μέτρα για την αντιμετώπισή του.

*Σημειώνεται ότι όλοι οι αναφερόμενοι πίνακες είναι διαθέσιμοι στην έντυπη (μόνο) έκδοση της εφημερίδας.

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 22:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 09:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1609
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2669862
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.